Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı

Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı

07.11.2018 73

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısı 31.10.2018 Çarşamba günü okulumuz toplantı salonunda saat 12.00‘ da yapılması planlanmış,  ancak kurul toplantısına yeterli sayıda katılım olmadığından, Musa Uğur İlkokulu Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 15.11.2018 Perşembe günü saat 10.30’da okulumuz toplantı salonunda, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.


GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve Yoklama,

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3. Açık oyla veli üyeler arasından bir divan başkanı ve bir kâtip seçilmesi,

4. Okul Aile Birliği Başkanı Salih YEMENİCİ’nin konuşması,

5. Açık Oylama İle Veliler Arasından Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun Seçimi (Veliler Arasından 5 Asil, 5 Yedek üye),

6. Denetim Kurulunun oluşturulması (Veliler arasından 1 Asil, 1 Yedek üye seçimi)

7. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Görüşülmesi,

8. Tahmini Bütçenin Görüşülmesi,

9. İhtiyaçların Giderilmesinde Yönetim Kurulunu Yetkilendirmek,

10. Dilek ve Temenniler,

11. Kapanış.